logotipi fondova2

Projekt zaposljavanje zena za modul1

Zaposleno 10 žena kroz projekt „Zapošljavanjem žena do boljitka u lokalnoj zajednici 2“

 

10.10.2022.

28. srpnja 2022. godine Udruga Tigar 90/91 Rakitje potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zapošljavanjem žena do boljitka u lokalnoj zajednici 2“.

Cilj projekta je uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika, osoba u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu, a projektom je predviđeno zapošljavanje 10 prethodno nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a,uz davanje prednosti teže zapošljivim/ranjivim skupinama.

Žene zaposlene kroz projekt, u razdoblju od 6 mjeseci svojim će radom poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima (osobe u dobi od 65 godina i više i/ili nemoćne osobe, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka u kućanstvima, održavanju čistoće stambenog prostora, pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, u posredovanju u ostvarivanju raznih prava, podršku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo uz pratnju i pomoć u društvenim aktivnostima.

 

zazeli2 zaposleno 10 zena

 

Udruga Tigar 90/91 Rakitje projekt provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područna služba Zagreb; Centrom za socijalnu skrb Zagreb i Gradom Zagrebom.

Centar za socijalnu skrb Zagreb kao obvezni partner na projektu osigurava da krajnju korisnici usluga potpore i podrške iz projekta, ne primaju već istu iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora, a Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurava da su žene koje će kroz projekt biti zaposlene prihvatljive pripadnice ciljne skupine.

Projekt „Zapošljavanjem žena do boljitka u lokalnoj zajednici 2“ nastavak je prethodno provedenog Zaželi projekta, a projektom se doprinosi rješavanju potreba nezaposlenih osoba i osoba u nepovoljnom položaju koje su prepoznate na nacionalnoj i EU razini.

Projekt je u skladu s EU i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena (Unija ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. - 2025.) te Prijedlogom Odluke Vijeća EU o smjernicama politike zapošljavanja država članica u kojem se naglasak stavlja na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva, jer će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u najnepovoljnijem položaju na tržištu rada te koje će ujedno poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika, a ujedno će se smanjiti i socijalna isključenost obje kategorije.

Projekt je u skladu i s Nacionalnim planom za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine u kojem su žene prepoznate kao jedna od skupina kojima je iz različitih razloga pristup tržištu rada otežan.

Na EU razini Projekt doprinosi i Strategiji Europa 2020. - Predvodničkoj inicijativi: „Europska platforma protiv siromaštva“ jer se promiče zajednička kolektivna i individualna odgovornost u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Na nacionalnoj razini doprinosi se boljitku dvaju skupina koje Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.), svrstava u najugroženije skupine u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti (nezaposlene osobe, starije osobe i umirovljenici). Doprinosi se njenim prioritetima - 1. Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu (provođenjem projekta i diseminacijom rezultata); 2. Osiguravanje uvjeta za sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba (zapošljavanjem žena iz ranjivih skupina i pružanjem pomoći socijalno isključenim krajnjim korisnicima); 3. Uspostavljanje koordiniranog sustava potpore skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, te sustava praćenja i evaluacije (partnerstvom s regionalnim uredom HZZ-a Zagreb i Centrom za socijalnu skrb Zagreb).

Projekt će trajati do 28. ožujka 2023. godine (8 mjeseci) dok je istim predviđen rad žena u razdoblju od 6 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta i iznosa bespovratnih sredstava je 494.400,00 HRK, od čega je 85% osigurano iz Europskog socijalnog fonda, dok je preostalih 15% osigurano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

eu logo

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Udruge Tigar 90/91 Rakitje.

 

 

 

logotip nzcd1      MHB logo

 

Udruga Tigar 90/91 Rakitje je korisnik institucionalne

podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

i Ministarstva hrvatskih branitelja